I idrotten får vi frisk luft och vi får leka Astrakhan och vi for leka andra leker och det är det som bra med idrotten. vi får leka med varandra och vara bra vänner och det är bra. vi får också bra kondition och det är bra när vi leker eller sportar så rör vi oss och det är bra för hälsan. Man får hjälpa varandra och samarbeta det är lite svårt men kul också om vi inte samarbetar skulle vi aldrig kunna vinna eller ha kul det är mycket roligare när man samarbeta och det går mycket bättre.


Prenumerera på nya blogginlägg