Engla och Hugo utvärderar v.47

Vi har haft musik och vi sjöng och rappade sång om hur det är på vikinga tiden.
Vi har haft NO och vi skulle ta reda på vilka pulver vi har använt hela tiden.
Vi har haft SO vi har gjort planscher om kristendom och vi har också faxuellt och efter det hade vi klassråd. Vi har gjort olika saker på slöjden. På engelskan var Angelica inte här och vi fick ha läxförhör med Rasmus istället och det kul. Vi har idrott vi hoppade höjd hop och vi lekte en boll lek som var roligt. Vi har haft matte och vi har jobbat i matte boken. Vi har haft en hemlig kompis från måndag till fredag det var kul. Vi har haft svenska och vi pratade om Tornedalingar och vi jobbade med gnugga ord och forskade.


Prenumerera på nya blogginlägg

Sara och Engla utvärderar veckan

På idrotten jobbade vi med kartan. Vi var i olika grupper varje grupp fick ta en sak och ställa ut det i idrottshallen . Sen så fick man rita det på en karta. Det var roligt. På bilden fick göra klart våra äpplen och rita fritt. Det var roligt. På träslöjden jobbar några med att göra båtar, yxor, svärd och hus. Och på syslöjden gör många påsar och vi syr in våra namn på dom. Det är roligt på slöjden. På musiken så tränar några inför julspelet. Vi sjunde många sånger. Det är alltid roligt på musiken. På svenskan har vi jobbat med gnugga ord boken. Vi fick läsa om lejon och vi fick träna på några ord. Alla i klassen fick forska om något. Några forska om rymden, katter och massa djur. Man fick söka på internat om fakta och sen så ska vi säga framför klassen om tillexempel rymden. Vi har lärt oss att universum skapades för (13 800 000 000) år sedan. I matten har vi jobbat i boken och sen har vi spelat 21 och med ett annat ord Black Jack. Det var ganska kul.vi har lärt oss vad Black Jack är. På SO har vi jobbat med religion vi pratade om islam judendomen och kristendomen det var kul. Vi har haft faxuellt. Vi vann över läraren Erik och vi ska får glass som pris på måndag. Det roligaste i veckan var när vi forska.


Prenumerera på nya blogginlägg

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén